Regulamin

You Are Here: Home / Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Ceny produktów prezentowanych w sklepie zielonysklep.eu sa cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich (zł).
2. Wszystkie oferowane produkty wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży lub zmiany ceny niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
4. Wszelkie informacje dotyczące sprzedawanych produktów pochodzą z materiałów opublikowanych przez ich producentów lub dystrybutorów.
5. Zamieszczone zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy. Jakkolwiek staramy się aby w jak największym stopniu obrazowały one właściwy produkt to w szczególnych wypadkach mogą się one od niego nieznacznie różnić.

II.  Zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza na stronie sklepu lub dystrybutora (producenta po przekierowaniu). Budzące wątpliwości lub niepoprawnie wypełnione formularze zamówienia zostaną anulowane.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną a w przypadku braku możliwości takiego potwierdzenia zastrzega prawo do anulowania zamówienia i odstąpienia od jego realizacji.
3. Maksymalny czas na potwierdzenie i wysłanie zamówienia wynosi 2 dni robocze.
4. W przypadku zamówień z realizacją dostawy i płatności za pobraniem potwierdzenie zamówienia jest obligatoryjne. Musi być ono dokonane telefonicznie przez zamawiającego lub też sprzedawca musi mieć ze swojej strony możliwość takiego potwierdzenia.
5. Zamówienia złożone w dni powszednie są rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 12 godzin (nie licząc niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone w dni świąteczne rozpatrywane są kolejnym dniu roboczym.
6. Zatwierdzone zamówienia realizowane są w czasie nie dłuższym niż 1,2 (z zastrzeżeniem jak wyżej).
7. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

III.  Dostawa

1. Od momentu dokonania wysyłki odpowiedzialność za jej właściwe i terminowe dostarczenie spada na firmę dostarczającą przesyłkę (Firma kurierska). Producent lub dystrybutor dokłada wszelkich starań aby wysyłane produkty były zapakowane w taki sposób, który wystarczająco zabezpieczy towar podczas transportu.
2. Podczas odbioru przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera bądź innej osoby odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody oraz nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.
3. W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia nie będą przyjmowane reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu.

IV. Zwroty i reklamacje

1. Różnice w wyglądzie opakowania lub drobne różnice w wyglądzie samego produktu w porównaniu do oglądanego na stronie internetowej sklepu a także smak suplementu lub odżywki w wypadku, gdy nie jest on jednoznacznie oznaczony przy wyborze produktu do zamówienia nie może być podstawą do reklamacji.

V. Polityka prywatności

1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane poprzez formularze zgłoszeniowe, formularze zamówień i newsletter są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w do realizacji zamówienia lub celów marketingowych związanych z działalnością sklepu zielonysklep.eu lub producentów suplementów prezentowanych na stronie. Dane te nigdy nie są przekazywane osobom ani podmiotom trzecim.
2. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez producentów suplementów  danych osobowych i teleadresowych zawartych w w/w formularzach zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

VI. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
2. Korzystanie z serwisu zielonysklep.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa